Tag: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Dębno

ZSP nr 1 Dębno

Gmina Dębno dofinansuje sprzęt dla ZSP!

Podczas czwartkowej Komisji Budżetu i Finansów głosowano nad współfinansowaniem modernizacji sali komputerowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie. Ostatecznie zdecydowano się przekazać pieniądze na nowy sprzęt. Już podczas XII sesji Rady Miejskiej w Dębnie, dyrektor...