Dębno

Piłsudskiego będzie przebudowana

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KORIMEX wygrało przetarg na przebudowę ulicy Józefa Piłsudskiego w Dębnie. Modernizacja drogi zostanie wykonana za kwotę 2 095 325,26 złotych – czytamy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Roboty budowlane na ulicy Józefa...