Co dalej z dębnowskim szpitalem?

szpital w dębnieW związku z negatywnym wynikiem koncepcji przejęcia szpitala w Dębnie przez MSWiA ustalony został, po spotkaniu ze starostą myśliborskim i członkami zarządu, następujący plan działania.

W środę 11 marca br. odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala w Dębnie, podczas którego omówiona zostanie sytuacja finansowa Szpitala oraz przedstawienie planów co do jego dalszej działalności w kontekście negatywnej odpowiedzi uzyskanej od Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie w kwestii nabycia przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie.

Jednocześnie starosta myśliborski wystąpił do Departamentu Zdrowia MSWiA w Warszawie z wnioskiem o przekazanie pisma, decyzji, bądź innego dokumentu zawierającego negatywne stanowisko w sprawie nabycia przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, na podstawie którego Wspólnicy Spółki Szpital w Dębnie otrzymali w dniu 2 marca br. pismo Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie w sprawie, oraz przekazanie upoważnienia wydanego Dyrektorowi SPZOZ MSWiA w Szczecinie do udzielenia odpowiedzi wspólnikom Szpitala w Dębnie w imieniu Departamentu Zdrowia MSWiA.

W najbliższym czasie odbędzie się również nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Myśliborzu w celu poinformowania radnych Rady Powiatu, pracowników Szpitala w Dębnie, mieszkańców Powiatu Myśliborskiego oraz wszystkich zainteresowanych, o dalszych kierunkach działania i sytuacji Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Temu tematowi będzie poświęcona także analogiczna nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Dębna.

O terminach tychże sesji poinformujemy w sposób zwyczajowo przyjęty.

źródło: debno.pl

Zobacz także...