Wystartował nabór do Środowiskowego Domu Samopomocy

uniwersytecka dębno

fot. debno.pl

Gmina Dębno wystartowała z naborem uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Pobytu przy ulicy Mickiewicza. W kwietniu planuje się otwarcie budynku po byłej restauracji Uniwersytecka.

– Dzienny Domu Pobytu w Dębnie przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, których sytuacja osobista lub rodzinna uniemożliwia bądź znacznie ogranicza dostęp do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a stan zdrowia nie wymaga stałej indywidualnej opieki i terapii – napisano w oficjalnym komunikacie.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest z kolei przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, jak również osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych.

Szczegóły możecie znaleźć w bezpośrednim kontakcie z kierownikiem Małgorzatą Zagórską – Urząd Miejski pok. nr 31 tel. 957603001 wew.137 lub 509 821252.

Zobacz także...