Zakończono przebudowę drogi w Barnówku

fot. debno.pl

Zakończyła się już inwestycja związana z przebudową przejścia w miejscowości Barnówko. Poziom bezpieczeństwa mieszkańców znacznie wzrósł.

– Przebudowano chodnik, po stronie lewej został poszerzony, a po stronie prawej zaprojektowano nowy odcinek chodnika. Wprowadzono też elementy uspokojenia ruchu – przejście dla pieszych w formie azylu i wysepkę spowalniającą na wlocie do miejscowości od strony Gorzowa – napisano w oficjalnym komunikacie.

Łącznie inwestycja pochłonęła 3,8 miliona złotych, a Gmina Dębno przekazała dotację na poziomie 80 tysięcy złotych. – Sfinansowano budowę linii oświetleniowej od drogi krajowej w kierunku mostu oraz doświetlono lampami przejście dla pieszych przy szkole – dodano.

Dodatkowo w grudniu zlecono dodatkowe prace związane z modernizacją nawierzchni kolejnego odcinka drogi z Barnówka. Koszt inwestycji to 835 tysięcy złotych.

Zobacz także...