Dokończono ścieżkę rowerową do Dargomyśla

fot. debno.pl

Zakończono już inwestycję polegającą na dokończeniu ścieżki rowerowej do Dargomyśla. Zadanie zostało współfinansowane przez gminę Dębno oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

– W ramach zadania wykonano brakujący odcinek ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5 m. W tym zakresie Gmina Dębno zawarła porozumienie z ZZDW w Koszalinie i przekazała 376 tys. złotych. Ścieżka od jezdni oddzielona jest pasem zieleni oraz dodatkowo zamontowano słupki – napisano w oficjalnym komunikacie.

Łącznie inwestycja pochłonęła 1,2 miliona złotych i została realizowana przez ZZDW w Koszalinie. Gmina Dębno przekazała na zadanie 376 tysięcy złotych.

Zobacz także...