Mniej bezrobotnych w gminie Dębno

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

Nie tak dawno zaprezentowaliśmy wyniki statystyczne ludności w gminie Dębno w 2019 roku. Tym razem Urząd Miejski w Dębnie opublikował statystykę dotyczącą liczby osób bezrobotnych.

Liczba osób bezrobotnych w gminie Dębno systematycznie spada. W 2019 roku mieliśmy 464 osoby bezrobotne, z czego 238 to były kobiety. Rok wcześniej bezrobotnych było 502.

Największy odsetek bezrobotnych stanowią osoby w wieku powyżej 55 lat (27%). Nieco mniej mamy w wieku 35-44 (24%). Z kolei 23% stanowią osoby w wieku 25-34. Ponadto 39% bezrobotnych to osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.

Zobacz także...