Mniej mieszkańców w gminie Dębno

Dębno Mickiewicza

fot. Mateusz Kowalczyk

Urząd Miejski w Dębnie opublikował dane statystyczne z 2019 roku. Okazuje się, że w gminie Dębno mamy mniej mieszkańców niż w poprzednim roku. Rośnie liczba urodzeń, choć nadal utrzymuje się ujemny przyrost naturalny.

– Na koniec 2019 roku miasto i gminę Dębno zamieszkiwało 19 502 osoby. To o 187 osób mniej niż w 2018 roku. Miasto liczyło 12 862 mieszkańców, w porównaniu 12 990 w 2018 roku. Na wsi mieszkało 6 658 osób, to o 59 mniej niż w 2018 roku. Spadek ludności następuje sukcesywnie od 2002 roku. Są jednak miejscowości, w których przybyło mieszkańców. Nieznacznie ich liczba wzrosła w:  Klepinie, Krześnicy, Młyniskach, Mostnie i Ostrowcu – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Co ciekawe, w 2019 roku odnotowano największą liczbę urodzeń (391). Zgonów odnotowano z kolei 323. – Liczba zarejestrowanych urodzeń i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego obejmuje dane ze Szpitala w Dębnie Sp. z o.o., które dotyczą także mieszkańców gmin ościennych. Natomiast według danych Urzędu Miejskiego w Dębnie na koniec 2019 roku w Gminie Dębno zanotowano 227 zgonów (o 8 mniej) i 180 urodzeń (o 17 więcej). Pomimo większej liczby urodzeń, to już siódmy rok w gminie z ujemnym przyrostem naturalnym – podsumowano.

Zobacz także...