Zmiana prezesa PWiK w Dębnie

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

W związku z prawomocnym wyrokiem oraz rezygnacją złożoną przez Pana Pawła Łopatkę, Prezesa PWiK w Dębnie, informuję, że: Rada Nadzorcza spółki PWiK w Dębnie odwołała z funkcji Prezesa Pana Pawła Łopatkę oraz ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa PWiK w Dębnie (wszelkie informacje i regulamin w tej sprawie znajdują się na oficjalnej stronie PWiK oraz gminy Dębno). Do czasu wyboru nowego Prezesa funkcję tę pełnić będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tomasz Maruszczak.

Chciałbym również poinformować, że wyrok nie jest w żaden sposób związany z PWiK, a osobiście bardzo wysoko oceniam pracę Pana Pawła Łopatki na rzecz naszej spółki o czym świadczą też opinie pracowników, wynik finansowy spółki wypracowany pod jego nadzorem, rzetelne prowadzenie inwestycji oraz sumienność i zaangażowanie.

Z poważaniem

Grzegorz Kulbicki
Burmistrz Dębna

Zobacz także...