Kolejna dopłata dla szpitala

szpital w dębnieWielu mieszkańców zastanawia się nad przyszłością Szpitala w Dębnie. Tymczasem w poniedziałek na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zostają podjęta uchwała o dopłatach.

– Wczoraj podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie została podjęta uchwała o dopłatach Wspólników w sposób następujący: Powiat Myśliborski w wysokości 651.000,00 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych oraz Gmina Dębno w wysokości: 299.375,69 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 69/100) złotych – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Dopłaty nastąpiły równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów i odpowiadają sumie spłat pilnych zobowiązań przedstawionych przez prezesa Szpitala.

– Jednocześnie informuję, że warunki przejęcia Szpitala (wypracowane 9 października br. przez wszystkie zainteresowane strony na wspólnym spotkaniu) są nadal w fazie weryfikacji po stronie MSWiA – dodał Burmistrz Kulbicki.

Zobacz także...