Wybudowali ostatni odcinek ul. Siedzikówny

fot. debno.pl

Zakończyła się przebudowa ostatniego odcinka ulicy Siedzikówny w Dębnie. Tym samym mieszkańcy mogą liczyć na ułatwiony dojazd do sklepów.

– W pierwszym etapie zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchnia jezdni, zjazdy i ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej na odcinku o łącznej długości ok. 304 m ulicy Wolności i „Inki”. Wybudowano także sieci zewnętrzne, w tym kolektor kanalizacji deszczowej oraz studnie rewizyjne i studzienki ściekowe na całym zaprojektowanym odcinku. Zamontowano także 9 lamp drogowych. Koszt inwestycji wyniósł około 2,3 mln zł, a wykonawcą była firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Goleniowa. Inwestycja zakończyła się w maju br – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Drugi etap polegał na budowie nowej nawierzchni i ciągu pieszo-rowerowego. Tym razem wykonała go firma KORIMEX z Dębna. – W wrześniu br. Grzegorz Kulbicki i Tomasz Hinc wojewoda zachodniopomorski podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulicy Wolności w miejscowości Dębno”. Gmina Dębno na realizację obu etapów otrzyma kwotę w wysokości 1 032 279,80 złotych z Funduszu Dróg Samorządowych – podsumowano.

Zobacz także...