Dębnowskie stowarzyszenie z grantem!

fot. debno.pl

Fundacja Orlen „Moje Miejsce Na Ziemi” przyznała granty  na łączną kwotę ponad dwóch milionów złotych. Wśród organizacji, które otrzymały dofinansowanie znalazło się Stowarzyszenie „Radość Dzieciom” działające przy Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

Dębnowskie stowarzyszenie otrzymało dokładnie 7500 złotych. – Środki te pozwolą na zrealizowanie projektu „Bezpieczna Integracja”. Do programu wpłynęło ponad 2100 wniosków, a wybrano tylko 276 projektów. To duże wyróżnienie dla dębnowskiego stowarzyszenia – napisano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Program „Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy PKN ORLEN dla społeczności lokalnych. Wnioski można było składać na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką. O wsparcie wnioskować mogły organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury.

Zobacz także...