Od 11 października zakaz sprzedaży alkoholu

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

Od 11 października wejdzie w życie uchwała Rady Miejskiej o zakazie sprzedaży alkoholu po godzinie 22:00 na terenie gminy Dębno – poinformował Urząd Miejski.

– W dniu 26 września 2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego została opublikowana Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie ograniczenia na terenie gminy Dębno godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Od 11 października w godzinach 22:00 – 06:00 nie będzie można sprzedawać napojów alkoholowych. – Nieprzestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych podlega przepisom karnym ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – podsumowano.

Zobacz także...