Rozmowa z Dariuszem Wieczorkiem

Rozmowa z Dariuszem Wieczorkiem  – liderem LEWICY w okręgu szczecińskim 

Trzech Muszkieterów Lewicy w myśl pięknej zasady: jeden za wszystkich wszyscy za jednego, rozpoczęło walkę o powrót Lewicy do Sejmu. Czy to się uda?

Musi się udać! Przez to, że nie ma Lewicy w Sejmie, mamy rządy jednej partii. Jest przestrzeń dla Lewicy w naszym kraju. Lewica jest potrzebna! To szansa na przywrócenie normalności i równowagi. W Sejmie powinna być reprezentacja wszystkich wyborców, a teraz tak niestety nie jest. Mam nadzieję, że wszyscy wspólnie to zmienimy!

Lewica ma coraz wyższe poparcie, przybywa zwolenników. W jaki sposób Lewica na Pomorzu Zachodnim walczy o powrót do Sejmu?

Rozmawiając i namawiając do głosowania na naszych kandydatów. Jesteśmy zwolennikami merytorycznej dyskusji, a nie obrzucania się inwektywami, jak ma miejsce obecnie w debacie publicznej. Proponujemy „Pakt dla Zachodniopomorskiego”, który obejmowałby mimo różnic politycznych, wspólne działania w kwestiach związanych z infrastrukturą, ochroną środowiska, ochroną zdrowia, rolnictwem czy turystyką. Szczególnie tu w Dębnie wiemy, jak istotne jest wykorzystanie dużych obszarów i stworzenie warunków  dla upraw ekologicznych oraz powstania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych na większą skalę. Trzeba wzmocnić atrakcyjność turystyczną miasta!

Jest Pan inżynierem elektrykiem i dlatego w programie dla Polski i regionu są konkretne rozwiązania w ramach polityki energetycznej i klimatycznej oraz rozwój inwestycji związanych z coraz bardziej popularną energią odnawialną. Co Pan proponuje?     

Będąc radnym Sejmiku Zachodniopomorskiego byłem zwolennikiem przyjęcia uchwały antysmogowej, polegającej na współfinansowaniu wymiany starych pieców. Ale to też zadanie rządowe. Dofinansujemy wymianę 2 milionów domowych pieców węglowych i w ciągu 15 lat możemy mieć najczystsze powietrze w tej części Europy. Koniec dominacji węgla! Energia z wiatru czy ze słońca, to przyszłość zarówno jeśli chodzi o duże inwestycje, jak i indywidualne małe instalacje, które będą zmniejszały nasze rachunki za prąd. To też wielka szansa dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Do tego potrzeba jednak zmiany prawa i wprowadzenia takich ustawowych zapisów, które będą promowały produkcje energii odnawialnej. Znam problemy polskiej energetyki, w tej branży przepracowałem prawie 20 lat.

W Pana programie wyborczym jest postulat lepszych połączeń kolejowych, autobusowych i budowa dróg ekspresowych, np. S10.

Budowa S10 to bardzo ważny temat. Trzeba zabezpieczyć jej finansowanie. W tej sprawie połączę siły z europosłem prof. Bogusławem Liberadzkim, który zabiega o środki na ten cel w Parlamencie Europejskim, tak jak udało się to z drogą S3. Chcę także przywrócenia linii kolejowych w każdym powiecie i autobusowych w każdej gminie. A obecne rozkłady powinny zostać lepiej dostosowane do potrzeb pasażerów, tak aby były lepsze połączenia kolejowe, zarówno w stronę Szczecina, jak Gorzowa, czy Poznania. Dość wykluczenia komunikacyjnego! Mieszkańcy Dębna doskonale wiedzą, jak te połączenia są potrzebne i jak ułatwią dojazd do szkoły, pracy czy placówki służby zdrowia.

O swojej pracy pisze Pan na stronie www.dariuszwieczorek.pl oraz w mediach społecznościowych. Czym jeszcze chce Pan przekonać wyborców?

W programie mówimy m.in. o podniesieniu najniższych rent i emerytur do kwoty 1600 zł „na rękę”. Będę walczył o prawdę historyczną i przywrócenie wszystkich praw nabytych emerytom mundurowym. Ważne są dla mnie takie kwestie, jak praworządność, związki partnerskie, czy rozdział państwa od kościoła. Proponujemy także, aby wszystkie leki na receptę można było kupić maksymalnie za 5 zł – nie może być tak, że emeryt odchodzi z receptą z apteki, gdyż nie stać go na wykupienie leku, który jest mu potrzebny. Chcemy także powołać specjalne przedsiębiorstwo państwowe, które w najbliższych latach wybuduje 1 mln nowych mieszkań!

Zapewniam, że funkcję posła będę pełnił rzetelnie, wykorzystując całe moje doświadczenie i wiedzę, służąc interesom Polski, dbając o powodzenie Pomorza Zachodniego. Proszę o głos na LEWICĘ! Do zobaczenia 13 października przy urnie wyborczej!

Dziękuję za rozmowę

Zobacz także...