Rusza Budżet Obywatelski. Są zmiany!

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

Przed nami szósta edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy gminy od 23 września mogą zgłaszać projekty, które zostaną zrealizowane w 2020 roku. Czas na złożenie propozycji mija 4 października.

– W tym roku wprowadzono kilka istotnych zmian. Dokonano podziału na teren miejski i wiejski oraz zwiększono pulę środków. Kwota do rozdysponowania wyniesie 500 tys. zł, po połowie na dwa okręgi – czytamy w oficjalnym komunikacie. W trakcie sierpniowej sesji radni zdecydowali się zwiększyć środki z 300 do 500 tysięcy złotych.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje projekty od 23 września do 4 października. Zgłoszenia na stronie internetowej – wystarczy kliknąć TUTAJ.

Propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na terenie gminy, mieszkaniec lub grupa mieszkańców gminy. Do formularza zgłoszenia zadania należy dołączyć listę poparcia dla zadania, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców gminy. Koszt całkowity na realizację zadania nie może przekroczyć wysokość 25% środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w okręgu pierwszym, czyli 62,5 tys. złotych oraz w okręgu drugim 40%, czyli 100 tys. złotych.

Zobacz także...