Gmina Dębno z dofinansowaniem na przebudowę drogi

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

Gminie Dębno udało się pozyskać środki finansowe na przebudowę ulicy Wolności oraz Danuty Siedzikówny. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

– W dniu 17 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki i wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisali umowę o dofinansowanie. Wartość zadania opiewa na kwotę 2 064 559,60, w tym przyznane środki z Funduszu Dróg Samorządowych wynoszą 1 032 279,80 zł – napisano w oficjalnym komunikacie.

– Dofinansowanie obejmuje zrealizowany w I połowie 2019 rok zakres robót tj. odcinek drogi o długości 285 m wraz z ciągami pieszo – rowerowymi, oznakowaniem i oświetleniem oraz w całości odcinek realizowany obecnie o dł. 130 m – podsumowano.

Zobacz także...