Dębnowska Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy

Poprzednia edycja Szlachetnej Paczki cieszyła się w naszym mieście ogromnym zainteresowaniem. Na początku grudnia 2018 roku odbył się już drugi Finał, podczas którego rodziny otrzymały paczki od swoich Darczyńców. W ubiegłym roku do rodzin trafiło 89 paczek o wartości 25.600 zł.

Do Szlachetnej Paczki włączone zostały rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Za pośrednictwem tej akcji mogliśmy podarować mądrą pomoc, czyli taką, która nie demoralizuje a daje szansę na zmianę.

Podczas ostatniej edycji Mieszkańcy Dębna i okolic nie zawiedli – otworzyli swoje serca i z wielkim zaangażowaniem i wrażliwością na drugiego człowieka, aktywnie włączyli się w ten projekt.

Chętnych do pomocy w roli wolontariuszy zapraszamy do kontaktu z Panią Asia Białek lub Aleksandrą Trusewicz, numery kontaktowe: 508 037 748 albo 502 455 394.

Zobacz także...