Oborzany z nowym traktorem do koszenia

fot. debno.pl

Dzięki przeprowadzonej przez mieszkańców Oborzan zbiórce pieniężnej podczas Dni Morza (sprzedaż jedzenia, atrakcje) oraz darowiznom od wielu osób prywatnych, a także wsparciu finansowym z funduszu Rady Kościelnej w Oborzanach, udało się zakupić nowy traktorek do koszenia terenów zielonych we wsi oraz przy kościele w Oborzanach.

Jest to wydarzenie bezprecedensowe w historii naszego sołectwa, a także naszej gminy. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia tak wielu osób, które ofiarowały swoje ciężko zarobione pieniądze lub poświęciły swój cenny czas, aby przygotować Dni Morza, a następnie zbierać fundusze.

W szczególności dziękujemy dla Pana Łukasza Zająca z firmy ROLMET za udzielony rabat na zakup traktorka.

Łukasz Nowak
sołtys wsi Oborzany

Zobacz także...