Spore roszady w Radzie Powiatu Myśliborskiego

Na ostatniej, XI Sesji Rady Powiatu Myśliborskiego mieliśmy sporo niespodzianek. Wszystko za sprawą roszad w Zarządzie Powiatu i na stanowiskach wiceprzewodniczących Rady.

Zaczęło się od wicestarosty Danuty Patkowskiej, o odwołanie której wniosek złożył starosta – Andrzej Potyra, większość Rady opowiedziała się za odwołaniem, dwóch radnych było przeciw. Kolejny wniosek starosty dotyczył powołania nowej wicestarosty- na to miejsce powołana została Alicja Prill z Myśliborza.

Kolejne przetasowania dotyczyły członków zarządu powiatu. Najpierw z funkcji członka zarządu rezygnację złożyło dwóch radnych – Andrzej Rudnicki i Andrzej Królikowski. Dwa wolne miejsca zajęli Mariusz Kuźla oraz reprezentująca Dębno – Wioletta Drzewińska.

Na tym nie zakończono zmian kadrowych. Grupa radnych na czele z Wiolettą Drzewińską złożyła wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, obu piastujących to stanowisko panów – Tomasza Jaremę i Ryszarda Wiśniaka. Nowo wybranymi wiceprzewodniczącymi zostali Zbigniew Marszałek i Andrzej Rudnicki.

 

Zobacz także...