Przebudują ulicę Wolności w Dębnie

fot. debno.pl

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczącego robót budowlanych na ulicy Wolności w Dębnie.

Zamówienie polega na wykonaniu przebudowy ulicy Wolności w Dębnie, o łącznej długości 135 metrów, obejmującej roboty w zakresie infrastruktury drogowej, w tym wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej, czy wykonanie zjazdów i ciągu pieszo-rowerowego.

Wykonawca prac będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KORMIEX Józef Korzeniowski z Dębna.

Zobacz także...