Gmina podpisała dofinansowanie na ul. Wojska Polskiego

fot. debno.pl

We wtorek 2 lipca w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podpisano umowę na dofinansowanie ostatniego odcinka ulicy Wojska Polskiego w Dębnie.

– W imieniu Gminy Dębno umowę podpisali Zastępca Burmistrza Pani Joanna Stąsiek – Janicka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dębno Pani Iwony Pludry. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni oraz chodników na długości 235 m – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie Urzędu Miejskiego.

Zadanie obejmuje również wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, jak również likwidację kolizji gazowych i teletechnicznych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 764 tysiące złotych.

Zobacz także...