Wybudują odcinek ulicy Siedzikówny

siedzikowny ulica droga

fot. debno.pl

W piątek 5 lipca dojdzie do podpisania umowy pomiędzy Gminą Dębno a przedstawicielami firmy Kormiex, którzy zostali wykonawcą ulicy Inki Danuty Siedzikówny.

– W II etapie inwestycji nastąpi dokończenie przebudowy ul. „Inki” Danuty Siedzikówny w km 0+160 do km 0+290 w tym zakresie powstanie jezdnia o dł. 130 m i szerokości 6 m, ciąg pieszo – rowerowy, odwodnienie i oświetlenie drogowe. Odcinek objęty przebudową jest zlokalizowany za centrum handlowym obejmującym sklep budowlano – ogrodniczy – napisano w oficjalnym komunikacie.

Inwestycja będzie alternatywą dla mieszkańców, którzy musieli udawać się drogą krajową nr 23. – Ulica Wolności i „Inki” Danuty Siedzikówny ułatwią mieszkańcom Dębna dostęp do centrum handlowego obejmujące sklepy spożywcze i przemysłowe jak również poprawią połączenie południowej część miasta z centrum – podsumowano.

Zobacz także...