Ruszy przebudowa drogi w Barnówku

Wkrótce mieszkańcy Barnówka doczekają się rozbudowy przejazdu przez miejscowość. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na połowę grudnia 2019 roku.

– Inwestycja dotyczy odcinka drogi o długości 950m. Powstanie nowa nawierzchnia na zaprojektowanym odcinku, a przy szkole bezpieczne przejście dla pieszych w formie azylu i wysepki spowalniającej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa poszerzony zostanie także chodnik po stronie lewej, a po stronie prawej zaprojektowano nowy odcinek chodnika – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta z firmy Maldrobud, która opiewa na kwotę blisko 3,8 miliona złotych. Zadanie realizowane jest przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zobacz także...