Gmina Dębno z dotacją od Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

Na oficjalnym fanpage gminy Dębno możemy znaleźć informację związaną z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego na sprzęt sportowy w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie.

– Gmina Dębno otrzyma dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 9,6 tys. zł na doposażenie w sprzęt sportowy siłowni w hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Przypomnijmy, że obecnie trwa przebudowali hali sportowej przy Szkole Podstawowej. W ramach zadania wyremontowany zostanie również łącznik z szatniami.

Zobacz także...