Gmina Dębno z dofinansowaniem na przebudowę drogi

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

W ubiegły piątek 26 kwietnia Urząd Wojewódzki w Szczecinie opublikował listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście znalazła się ul. Wojska Polskiego z Dębna.

Gminie Dębno udało się pozyskać 770 tysięcy złotych na przebudowę ostatniego odcinka ul. Wojska Polskiego. Zadanie dotyczy przebudowy od skrzyżowania z ulicami Piasta i I Armii do Chojeńskiej. Łączna wartość projektu wyniosła blisko 2,5 miliona złotych.

– Gmina Dębno jest już po ogłoszeniu pierwszego przetargu, na który nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 30.04.2019 r. ogłoszone zostało drugie postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 14.05.2019 r. Realizacja inwestycji musi być zakończona w tym roku – podsumowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Zobacz także...