Zwołano Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

Jeszcze we wtorek 30 kwietnia odbędzie się IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dębnie. Radni będą musieli przegłosować uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa.

W uzasadnieniu możemy przeczytać, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie ijawniła problem wynikający z niezastosowania wymogu o obowiązku wyłączenia się od głosowania radnego, jeżeli głosowanie to dotyczy jego interesu prawnego. W tym wypadku jest to wybór na inkasenta radnego będącego sołtysem z jednoczesnym ustalaniem wynagrodzenia za inkaso.

Plan obrad:

1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji RM
b) stwierdzenie obecności
c) przedstawienie porządku obrad
2. Podjęcie uchwały w sprawie zzarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
3. Zamknięcie sesji RM

Zobacz także...