Wybudują nowe bloki w Dębnie?

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

W trakcie ostatniej Komisji Rozwoju Gospodarczego debatowano nad ewentualnym wykorzystaniem programu Mieszkanie Plus i wybudowanie nowych bloków w Dębnie.

W trakcji komisji gościliśmy Joannę Komorowską – Regionalnego Dyrektora Inwestycyjnego PFR Nieruchomości. Jej zadaniem było przedstawienie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczący udziały gminy w programie Mieszkanie Plus. – Omówiła  podstawowe informacje z zakresu możliwości gminy w udziale w realizacji budowy na swoim ternie mieszkań pod wynajem dla słabiej uposażonych rodzin – czytamy w protokole.

Obecnie jest przygotowany projekt uchwały intencyjnej, który wyznacza kierunek działania Burmistrza Dębna. – Od tego momentu rozpocznie oficjalna procedurę szukania partnera do realizacji w tym programie. Po rozpoznaniu Rada przystąpi do debaty, analizy i podjęcia decyzji – napisano. Obecnie pod budowę mieszkań wielorodzinnych wskazuje się tereny przy ul. Włościańskiej.

Zobacz także...