Oświadczenie Burmistrza ws. odwołania Prezesa PWiK

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

Burmistrz Dębna opublikował oficjalne oświadczenie, w którym poinformował o decyzji o odwołanie prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie.

– Informuję, że bezpośrednią przyczyną złożenia przeze mnie wniosku do Rady Nadzorczej PWiK sp. z o.o. w Dębnie o odwołanie Prezesa PWiK Pana Sławomira Semenyszyna ze stanowiska Prezesa Spółki, jest decyzja administracyjna (z lutego br.) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymierzająca PWiK sp. z o.o. w Dębnie karę pieniężną w wysokości 3 559 364 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote), za wprowadzenie w 2016 roku ścieków do wód z oczyszczalni w Dębnie z przekroczeniem warunków korzystania ze środowiska, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 1 lutego 2016 r.

Do przekroczenia warunków określonych w pozwoleniu doszło poprzez niezapewnienie wykonania przez Spółkę, zgodnie z art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pomiarów jakości ścieków w zakresie wskaźników: węglowodory ropopochodne oraz temperatura – napisał Burmistrz Grzegorz Kulbicki.

Zobacz także...