Goście w laboratorium małego naukowca w SP 3

W ramach wymiany doświadczeń edukacyjnych, uczniowie najmłodszych klas ze Szkoły Podstawowej w Różańsku przyjęli zaproszenie od uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3.  Goście odwiedzili „Trójkę” 20 marca br., gdzie uczestniczyli w lekcji otwartej w szkolnym laboratorium Małego Naukowca.

Po zapoznaniu się z regulaminem pracowni i odpowiednim przygotowaniu do zajęć , przystąpili do pracy. Przeprowadzili kilka interesujących doświadczeń m.in. „Lampa lawa”, „ Erupcja wulkanu”, „Tornado barw”, odmierzali i łączyli produkty, wyjaśniali obserwowane zjawiska, wyciągali wnioski i redagowali krótkie notatki na przygotowanych kartach obserwacji.

Na zakończenie dzieci poznały inne, dostępne w laboratorium pomoce np. mikroskopy, preparaty do oglądania w powiększeniu, wagi, miarki, menzurki, model anatomicznej budowy człowieka oraz model Układu Słonecznego.  Zaprezentowane  zajęcia matematyczno – przyrodnicze dostarczyły uczniom wiele radości. Wspaniale i błyskawicznie uczyli się przez zabawę. Szkoda, że czas upłynął tak szybko! Niebawem kolejne spotkanie, ale już w Szkole Podstawowej w Różańsku.

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w zajęciach i słowa uznania.

Nauczycielki kl. 1-3

Zobacz także...