Zmiany w zarządzie PWiK

Dębno Mickiewicza

fot. Mateusz Kowalczyk

W czwartek 14 marca odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie. Nastąpiło kilka zmian.

Z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie odwołany został Andrzej Wołącewicz.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Tomasz Maruszczak. W trakcie posiedzenia odwołano ze stanowiska prezesa Sławomira Semeneszyna, a w jego miejsca powołała nowego prezesa – Pawła Łopatkę.

Zobacz także...