Zapisy na Mini Maraton Dębno

maraton dębno 2019

fot. maratondebno.pl

W sobotę 6 kwietnia odbędzie się Piknik Maratoński, a także Mini Maraton Dębno 2019. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się elektronicznie do 29 marca 2019 roku.

Cele i założenia biegu

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
Promocja miasta Dębna.
Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

Organizatorzy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie,
Stowarzyszenie Maraton Dębno,
Netto Grupa Biegowa – 42,195 Dębno.

Termin i miejsce

Impreza odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 roku (sobota) w Dębnie.
Start o godz. 16:00 –Plac Konstytucji 3 maja.
Bieg przeprowadzony zostanie ulicami miasta na dystansie około 6 km.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 6 kwietnia 2019 roku ukończą 16 lat oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu. Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza wraz z opłatą startową.

Wpisowe w wysokości 35 zł należy wpłacić na konto Stowarzyszenie Maraton Dębno nr konta 03 1140 2004 0000 3102 7733 9362
Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie elektronicznie do dnia 29 marca 2019 roku.

Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I-VI

Nagrody

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-6 puchary oraz nagrody rzeczowe.
Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
Wszyscy uczestnicy w pakiecie startowym otrzymają mierdzy innymi okolicznościową koszulkę oraz bon na posiłek, który będzie wydawany od godziny 17.00 w namiocie przy biurze maratonu.

Zasady finansowania

Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie, opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Kontakt biuro@maratondebno.pl tel. 0957602436

Dyrektor Biegu
Paweł Osowski

Zobacz także...