Wybudują sieć kanalizacji w Dębnie

awaria wody

fot. google.com

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie na początku stycznia podpisało umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ulicach Harcerskiej i Włościańskiej.

Przetarg na wspominaną we wstępie inwestycję wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sanitar z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na kwotę blisko dwóch milionów złotych.

W ramach projektu powstanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, jak również sieć wodociągowa i przepompownia ścieków. Prace mają zostań zakończone w połowie sierpnia.

Zobacz także...