Miejskie wodociągi przygotowane do inwestycji

oczyszczalnia dębno

fot. debno.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie rozpocznie lada moment dwie bardzo ważne inwestycje polegające na przebudowie ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, a także rozbudowie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej.

– Na Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Kosynierów przeprowadzono badania na stanowisku pilotażowym – symulatorze, które miały potwierdzić prawidłowość doboru przez Wykonawcę technologii uzdatniania wody, by nasi mieszkańcy mieli zapewnioną wodę, jak najwyższej jakości – możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie zakończył prace projektowe. Teraz oczekuje się na wydanie decyzji na pozwolenia na budowę.

Zobacz także...