Wybrano prezydium Dębnowskiej Rady Seniorów

fot. debno.pl

W poniedziałek 18 lutego w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Dębnowskiej Rady Seniorów, w trakcie którego wybrano prezydium.

Posiedzenie Dębnowskiej Rady Seniorów otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Krzysiak. W tajnym głosowaniu wybrano prezydium. Tym samym Przewodniczącą została Elżbieta Mielcarek, które pełni obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Barnówku.

Wiceprzewodniczącą rady seniorów została Zofia Janczak z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a funkcję sekretarza będzie pełnić Teresa Izydorska. – Dębnowska Rada Seniorów została powołana przez Radę Miejską uchwałą z dnia 4 lipca 2017 r. W jej skład wchodzi 11 przedstawicieli, którzy zostali wybrani 16 stycznia br. podczas wyborów, na czteroletnią kadencję. Będzie miała charakter doradczy i inicjatywny, będzie też współpracować z władzami gminy w zakresie planowania i realizacji polityki senioralne – napisano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Zobacz także...