Wniosek o otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej

szpital dębno

fot. debno.pl

Radna Powiatu Myśliborskiego Wioletta Drzewińska złożyła niedawno wniosek do Zarządu Powiatu w sprawie zabezpieczenia pieniędzy na otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu w Dębnie.

– Wnioskuję o dokonanie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 – 2027 w celu ujęcia kwoty 3 000 000 zł na otwarcie i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Szpitalu w Dębnie – napisała radna we wniosku skierowanym do Zarządu Powiatu Myśliborskiego.

Radna Wioletta Drzewińska dodała w opisie dobrze funkcjonująca rehabilitację w Szpitalu w Dębnie. Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej byłoby powiązane z działaniami naprawczymi dębnowskiej placówki.

Zobacz także...