Zmarł Ryszard Czaczka

fot. debno.pl

W środę 30 stycznia 2019 zmarł Ryszard Czaczka – zasłużony kombatant, żołnierz AK, działacz społeczny i kronikarz.

– Ryszard Czaczka urodził się 15 września 1929 r. w miejscowości Rudki w ówczesnym województwie lwowskim II RP, w rodzinie o wybitnie patriotycznych tradycjach (jego ojciec Wincenty był przedwojennym policjantem oraz piłsudczykiem). Już przed wojną wstąpił w szeregi harcerstwa. W okresie II wojny światowej działał czynnie w pracach Polskiego Państwa Podziemnego, będąc najpierw członkiem „Szarych Szeregów”, a następnie walcząc jako żołnierz AK w obronie polskiej ludności przed zbrojnymi bandami UON-UPA. W styczniu 1945 r. został aresztowany przez NKWD pod zarzutem przynależności do „tajnej i nielegalnej nacjonalistycznej polskiej organizacji Armia Krajowa” i poddany brutalnemu śledztwu. Z więzienia został jednak zwolniony na mocy amnestii ogłoszonej z okazji zakończenia II wojny światowej, otrzymując jednocześnie natychmiastowy nakaz opuszczenia terytorium ZSRR – możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie.

W 2017 roku został wybrany wiceprezesem Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Cześć Jego Pamięci!

Zobacz także...