Nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków!

awaria wody

fot. google.com

Od 1 lutego w gminie Dębno będą obowiązywać nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wiąże się to z kolejną podwyżką.

– Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zatwierdziło taryfę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla Gminy Dębno. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2022 r. – możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Warto w tym miejscu dodać, że od 2018 roku taryfa jest ustalana przez rządową spółkę, a nie samorząd. – Podwyżki za wodę i ścieki są poza kompetencjami burmistrza i Rady Miejskiej Dębna. Od 2018 roku Wody Polskie pełnią rolę regulatora tych cen. Sprawdzają, czy przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne uwzględniło rzeczywiste koszty zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków – napisano.

Szczegółowe opłaty możecie sprawdzić na stronie internetowej PWIK Dębno.

Zobacz także...