Sprawdź najważniejsze inwestycje w 2019 roku

Urząd Miejski Dębno

fot. Google Maps

Radni Rady Miejskiej w trakcie sesji z 20 grudnia uchwalili budżet na 2019 rok, o czym mieliśmy już okazję informować. Planowane dochody są szacowane w wysokości 105 milionów złotych, natomiast wydatki 120 milionów.

– Deficyt budżetowy w wysokości 15.500.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Gmina Dębno w 2019 roku przeprowadzi kilka bardzo ważnych inwestycji. Poniże prezentujemy niektóre z nich:

  • Budowa targowiska miejskiego – 6.000.000 zł
  • Modernizacji hali SP 3 w Dębnie–5.100.000 zł
  • Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 36 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie– 5.021.637 zł
  • Budowa ul. Wolności – 2.584.000 zł
  • Przebudowa ul. Piasta i Wojska Polskiego – 1.735.000 zł
  • Region Atrakcyjny Turystycznie Dolina Dolnej Odry – 1.200.000 zł
  • Modernizacja remizy OSP w Dargomyślu– 950.000 zł
  • Regionalne Centrum Informacji Turystycznej i Sala Historii Regionu – 700.000 zł

Zobacz także...