Nabór wniosków o nagrodę „Złoty Dąb”

Dębno Mickiewicza

fot. Mateusz Kowalczyk

Burmistrz Dębna ogłosił niedawno nabór wniosków o nagrodę roku „Złoty Dąb”. Termin składania wniosków mija 15 lutego 2019 roku.

–  Do nagrody i wyróżnień mogą być zgłaszane osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na terenie Gminy Dębno, które uzyskały szczególnie znaczące osiągnięcia, mające znaczenie dla Gminy Dębno lub jej mieszkańców – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 15 lutego 2019 roku. Szczegółowe informacje na stronie internetowej gminy – kliknij TUTAJ.

Zobacz także...