Przebudują remizę strażacką w Dargomyślu

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

W piątek 14 grudnia podpisano umowę na rozbudowę i przebudowę remizy strażackiej OSP w Dargomyślu. Najlepszą ofertę złożyła firma PW Kronex na kwotę ponad 800 tysięcy złotych.

Inwestycja polegać będzie na powstaniu nowej części remizy, w której mieścić będzie się garaż na wóz bojowy, a także zaplecze sanitarne. Istniejący budynek natomiast będzie z kolei przeznaczony na świetlicę oraz zaplecze gospodarcze.

Przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dargomyślu będzie realizowana w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP pełniącej funkcje kulturalne we wsi Dargomyśl”. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło blisko 400 tysięcy złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2019 roku.

Zobacz także...