Przetarg na budowę targowiska unieważniony!

targowisko rynekUrząd Miejski w Dębnie opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę targowiska miejskiego w Dębnie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu z 27 listopada 2018 roku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa targowiska miejskiego w Dębnie” zostało unieważnione z powodu braku wystarczającej ilości środków finansowych – możemy przeczytać w dokumencie.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zobacz także...