Ogłoszono nabór do Dębnowskiej Rady Seniorów

Urząd Miejski Dębno

fot. Google Maps

Burmistrz Dębna ogłosił nabór kandydatów na członków do Dębnowskiej Rady Seniorów. Zgłoszenia osób można zgłaszać do 14 grudnia.

Przypomnijmy, że Rada Miejska w Dębnie powołała Dębnowską Radę Seniorów. Do jej składu mogą wchodzić przedstawiciele organizacji społecznych, firm i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych. Muszą być to osoby, które ukończyły 60 lat i otrzymały poparcie minimum 25 osób.

Zgłoszenia wraz z listą poparcia należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej do 14 grudnia 2018 roku.

Zobacz także...