Czas na drugą sesję Rady Miejskiej

Urząd Miejski Dębno

fot. Google Maps

W czwartek 29 listopada odbędzie się druga sesja Rady Miejskiej w Dębnie. Początek obrad w sali posiedzeń urzędu zaplanowano na godzinę 12:00.

Wcześniej radni będą debatowali na Komisji Wspólnej, która odbędzie się 26 listopada o godzinie 12:00. Poniżej prezentujemy porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Dębnie.

 1. Sprawy regulaminowe
  a) Otwarcie sesji Rady Miejskiej Dębna,
  b)Stwierdzenie quorum
  c) Przedstawienie porządku obrad
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Dębno w roku szkolnym 2017/2018
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Zmiany w uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2018
  b) Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2017 – 2025
  c) Zmiana w uchwale Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierza
  d) Uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
  e) Obniżenia ceny żyta do celów wymiary podatku rolnego na 2019 r.
  f) Obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2019 r.
  g) Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2019 r.
  h) Reprezentowania Gminy Dębno w zgromadzeniach Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie

4. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na zapytania

5. Sprawy różne

6. Zamknięcie sesji RM.

Zobacz także...