Marcin Krzysiak Przewodniczącym Rady Miejskiej!

Marcin Krzysiak z Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Kulbickiego został oficjalnie wybrany nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dębnie.

Od wczesnych godzin popołudniowych w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego trwa pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej. Radni wybrali na Przewodniczącego – Marcina Krzysiaka.

Za wyborem Marcina Krzysiaka głosowało czternastu radnych, żaden nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Gratulujemy!

Zobacz także...