Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Dębnie!

W czwartek 22 listopada odbędzie się inauguracyjne sesja nowej Rady Miejskiej. Głównym punktem będzie zaprzysiężenie radnych oraz Burmistrza.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie zwołał pierwszą sesję nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza. Inauguracyjna sesja odbędzie się 22 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
  3. Złożenie ślubowania przez radnych
  4. Wybór przewodniczącego Rady
  5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrzowi
  6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza
  7. Zamknięcie obrad

Zobacz także...