Zgłoszono zadania do Budżetu Obywatelskiego!

budżet dębna

fot. google.com

Urząd Miejski w Dębnie opublikował listę zadań zgłoszonych do piątej edycji Budżetu Obywatelskiego. Łącznie zgłoszono szesnaście projektów.

Łączna wartość zgłoszonych projektów wynosi ponad milion złotych. Do końca października wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane, a następnie od 5 do 16 listopada odbędzie się głosowanie mieszkańców gminy Dębno.

Lista zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

 1. Dębnowskie Złoża Geotermalne. Szacunkowy koszt: 90 000 zł.
 2. Oświetlenie drogowe Oborzany. Szacunkowy koszt: 25 000 zł.
 3. Plac zabaw w Oborzanach. Szacunkowy koszt: 50 500 zł.
 4. Budowa chodnika w Oborzanach. Szacunkowy koszt: 84 000 zł.
 5. Rozwój cywilizacyjny we wsi Oborzany – czekamy na budowę drogi w ramach Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt: 89 725 zł.
 6. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły-budowa placu apelowego przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Smolnicy. Szacunkowy koszt: 79 000 zł.
 7. Plac Street Workout przy Hali OSiR w Dębnie. Szacunkowy koszt: 43 350 zł.
 8. Budowa siłowni zewnętrznej w parku miejskim w Dębnie. Szacunkowy koszt: 68 858,21 zł.
 9. Zakup szafek szatniowych dla 270 uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Dębnie. Szacunkowy koszt: 69 170 zł.
 10. Zakup wiaty autobusowej oraz utwardzenie podłoża w obszarze przystanku autobusu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie, ul. Planty. Szacunkowy koszt: 22 980 zł.
 11. Modernizacja oraz doposażenie placów zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Dębnie. Szacunkowy koszt: 87 737,36 zł.
 12. Budowa placu zabaw przy ulicy Słonecznej w miejscowości Cychry. Szacunkowy koszt: 86 357,10 zł:
 13. Inwestujemy w przyszłość – stawiamy na sport w Warnicach. Szacunkowy koszt: 28 500 zł.
 14. Remont świetlicy wiejskiej – obiektu pełniącego funkcje kulturalne w sołectwie Dolsk. Szacunkowy koszt: 71 500
 15. Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Dysznie. Szacunkowy koszt: 80 299,00 zł.
 16. Siłownia zewnętrzna w Cychrach. Szacunkowy koszt: 45 470,00 zł.

Zobacz także...