Prestiżowe wyróżnienie Różańska!

Sołectwo Różańsko znalazło się w ścisłej dziesiątce prestiżowego plebiscytu „Piękna Zachodniopomorska Wieśœ” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego! Dyplom za udział w plebiscycie oraz okolicznośœciowe upominki z rąk członka zarządu województwa zachodniopomorskiego Ryszarda Mićko odebrali Andrzej Lewandowski – Sołtys Różańska oraz Maciej Patynowski – prezes Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego działającej od kilku lat w Różańsku. Ogłoszenie wyników oraz dekoracja laureatów odbyła się w niedzielę 2 wrzeœśnia podczas Dożynek Wojewódzkich 2018 w Drawsku Pomorskim.

Głównym celem konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieśœ” było zachęcenie społecznoœści lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjnośœci zachodniopomorskich wsi i poprawy jakoœści życia jej mieszkańców m.in. poprzez promowanie:
– dbałośœci o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
– działań na rzecz zmiany wizerunku wsi,
– działań wzmacniających tożsamośœć lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi.

W skład 8-osobowej kapituły konkursu weszli m.in. rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dziennikarka Głosu Szczecińskiego, dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Wojewódzwa Zachodniopomorskiego, czy pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Spoœśród wszystkich zgłoszeń kapituła najpierw wyłoniła dziesięć sołectw, a następnie w ramach wizji lokalnych odwiedzała je po kolei by ostatecznie wyłonić zwycięzców plebiscytu (5 lipca br. odwiedziła Różańsko).

Sołectwo Różańsko zachwyciło organizatorów konkursu ponadprzeciętną aktywnoœść mieszkańców. Liczba podejmowanych inicjatyw, aktywnoœści, przedsięwzięć włączających niemal całą społecznoœć wsi jest rzadko spotykana. Wiele zachodniopomorskich wsi cierpi na brak porządnej infrastruktury drogowej, czy chodnikowej, ale niewiele z nich jest tak aktywnych w obszarze społecznym jak Różańsko, którego mieszkańcy – na ile to możliwe – wzięli sprawy w swoje ręce.

Co prawda w tym roku nie udało się nam zwyciężyć, ale sam fakt, że znaleŸliœmy się w œścisłej dziesiątce jest dla naszej społecznośœci wielkim wyróżnieniem – zauważa Andrzej Lewandowski. – W województwie zachodniopomorskim jest ponad 1700 sołectw, tymczasem nasze uplasowało się na wysokiej, szóstej pozycji – dodaje sołtys Różańska.

Laur zwycięstwa przypadł sołectwu Żukowo z gminy Sławno. Drugie miejsce zajęło sołectwo Dobrzyca z gminy Będzino, natomiast trzecie – sołectwo Żydowo z gminy Polanów.

mp

Zobacz także...