Kolejne działania rozwojowe w szpitalu w Dębnie

szpital dębno

fot. debno.pl

Rozwiązaniem przyjętym przez obecny zarząd placówki jest „ucieczka do przodu”, czyli – rozwój. Tylko on finalnie ma szansę przynieść wymierne korzyści zarówno ekonomiczne jak i społeczne. Realizowana jest koncepcja, która pozwoli na wzrost przychodów, unowocześnienie szpitala, wprowadzenie nowych rodzajów usług, a w konsekwencji przyniesie ustabilizowanie sytuacji.

Wszystko to oparte jest o bardzo dobrą współpracę z radnymi obu jednostek samorządowych, które są właścicielami szpitala. Radni zarówno Powiatu Myśliborskiego, jak i Gminy Dębno doskonale zdają sobie sprawę z efektów społecznych takiego współdziałania. Plany te są konsekwentnie realizowane. W ciągu półtora roku w szpitalu utworzono poradnie: urologiczną, geriatryczną i kardiologiczną. Otwarto nowe pomieszczenia dla rejestracji pacjentów, rehabilitacji, dające możliwość rozszerzenia diagnostyki szpitalnej, sterylizatornię, zmodernizowano blok porodowy na oddziale ginekologiczno – położniczym i rozpoczęto remont tego oddziału. 1 października 2017 uruchomiono obsługę świąteczno – nocną; otwarto placówkę szpitala w Chojnie. Obecnie trwają prace projektowe nad budynkiem łączącym dwa główne budynki szpitala, co zmieni radykalnie oblicze placówki (realizacja planowana jest na lata 2019-2022); gotowy jest również projekt modernizacji budynku, w którym znajdują się oddziały pediatryczny, internistyczny oraz ZOL (modernizacji, dodajmy, odkładanej przez wiele lat, mimo konkretnych wskazań Sanepidu). Najbardziej aktualnym tematem inwestycyjnym, nad którym cały czas trwają prace przygotowawcze, jest budowa nowego, tymczasowego budynku z gotowych modułów, w którym znajdą się poradnie specjalistyczne oraz bufet dla pacjentów, odwiedzających i personelu. Na realizację tego zadania, Rada Miejska w Dębnie wyasygnowała 600 tys. zł. W dniu 29 marca 2018 r. radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia przedmiotowej dotacji. Dzięki temu w październiku br. wszystkie poradnie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej działające na terenie szpitala obecnie i w przyszłości, znajdą się pod jednym dachem, i w o wiele bardziej komfortowych warunkach. Powinno to być bardzo odczuwalne dla pacjentów, jako pozytywna zmiana.

W 2018 roku planowana jest termomodernizacja pozostałych budynków szpitala. Ma to być realizowane ze środków WFOŚiGW. Oprócz tego przewiduje się modernizację systemów przeciwpożarowych, montaż instalacji przywoławczej w pomieszczeniach sanitarnych oddziałów, modernizację zasilania awaryjnego, przygotowanie pomieszczeń dla pracowni Tomografii Komputerowej oraz zakup samego tomografu. Na liście zakupów znalazło się też wyposażenie do pracowni specjalistycznych i pojazd do transportu medycznego. Szpital wystąpił o dofinansowanie do Ministra Zdrowia. Wśród planowanych zakupów naczelne miejsce zajmuje sprzęt uzupełniający do Bloku Operacyjnego. Trwają prace projektowe nad rozbudową szpitala, zagospodarowaniem terenu, przygotowaniem zaplecza dla wprowadzenia nowych usług. Prowadzone są rozmowy na temat dofinansowania realizacji tych inwestycji, m.in. z WFOŚiGW, POIiŚ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przykładem takich działań jest chociażby duża inwestycja w postaci własnego ujęcia wody (efekt kilkumiesięcznych starań i zabiegów) sfinansowana całkowicie ze środków WFOŚiGW, oddana do użytku pod koniec 2017 r. Inwestycja, która przyniesie wielotysięczne oszczędności.

Wymienione inicjatywy skierowane są dzisiaj, w pierwszym rzędzie, na stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju szpitala. Podejmowane wielokierunkowe działania mają na celu stałe poszerzanie gamy usług dla pacjentów i utrzymywania ich na wysokim poziomie. Równie ważne jest postrzeganie szpitala jednak nie tylko jako placówki odpowiednio wyposażonej, utrzymującej odpowiedni poziom oferowanych usług, ale i szczycącej się też personelem o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, zaangażowanym, pracującym z poczuciem misji, z dużą dozą empatii. W ostatnim czasie udało się podpisać umowy o pracę z gronem młodych i zdolnych lekarzy o różnych specjalizacjach. To m.in. wynik nawiązania dobrych relacji z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Kolejnym krokiem w zacieśnianiu współpracy z tą uczelnią było podpisanie w październiku 2017 roku listu intencyjnego między Rektorem PUM a Zarządem Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., w wyniku czego spodziewane są specjalistyczne konsultacje w Dębnie lekarzy PUM, a także praktyki studentów oraz staże adeptów Wydziałów Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (pielęgniarki i położne) PUM; trwają prace nad kolejnymi formami wspólnych działań, w tym m.in. nad projektami edukacyjnymi dla młodzieży i przyszłych kadr szpitala.

Jako jeden z siedmiu szpitali w województwie zachodniopomorskim szpital zakwalifikował się do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” części Programu Akredytacji Szpitali, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach Działania 6.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 projekt szpitala dotyczący profilaktyki onkologicznej został sklasyfikowany na 1 pozycji, uzyskując największą ilość punktów i w efekcie otrzymał dofinansowanie na kwotę 1.403.662,16 zł (całkowita wartość: 1.477.539,12 zł).

Kierownictwo szpitala jest przekonane, że wszystkie podejmowane działania wpłyną na poprawę jakości świadczonych usług i na opinię o placówce. Placówce o ogromnym potencjale, dużych ambicjach, gromadzącej ludzi chcących stworzyć w Dębnie szpital na miarę XXI wieku.

Oskar Skiba
prezes Szpitala w Dębnie

Zobacz także...