Nowy pojazd w dębnowskich wodociągach!

fot. debno.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie zakupiło pojazd z dwufunkcyjną zabudową do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji. Zadanie zostało dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

– Jest to nowoczesny samochód z instalacją ssąco-płuczącą pozwalający odsysać zanieczyszczenia ropopochodne, transportować szlam i czyścić kanalizację przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa operatorom, dzięki obsłudze za pomocą radiowego i kablowego pilota zdalnego sterowania, która nie naraża operatora na bezpośrednie oddziaływanie gazów wydobywających się ze studzienki. Dzięki dużemu zasięgowi wysięgnika nie ma konieczności dokładnego najazdu nad studnię, można również wykonywać pracę w miejscach trudno dostępnych i oddalonych od pasa drogowego – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Trwają procedury przetargowe, zmierzające do wyłonienia wykonawców poszczególnych prac:

  • Dostawa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej gis.
  • Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dębnie.
  • Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno – biologicznej w Dębnie.

źródło: debno.pl

Zobacz także...