Doczekamy się przebudowy Kościuszki w Dębnie?!

fot. eDeboo.pl

fot. eDebono.pl

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dębnie odbędzie się głosowanie w sprawie zmiany budżetu gminy Dębno na 2016 rok. Po stronie wydatków mają znaleźć się między innymi pieniądze na przebudowę ulicy Kościuszki.

Już kilkukrotnie za pośrednictwem naszej strony internetowej informowaliśmy Was o środkach, jakie w budżecie były przeznaczone na przebudowę ul. Piasta i Wojska Polskiego. Ostatecznie po rozstrzygnięciu przetargu uwolniono blisko 2,1 miliona złotych, które można przeznaczyć na sfinansowanie innych pozycji.
W ostatnim czasie trwała dyskusja nad przebudową ulicy Kościuszki jeszcze w 2016 roku. Propozycje umieszczenia inwestycji w budżecie składali już radni klubów Głos Mieszkańców oraz PiS, jednak ostatecznie ich propozycje nie były uwzględniane. Sytuacja zmieniła się jak w kalejdoskopie – w projekcie uchwały zmiany budżetu na 2016 rok, zaproponowano zwiększenia wydatków o kwotę 1,7 miliona złotych z przeznaczeniem na modernizację ulicy Kościuszki. To oznacza, że jeśli radni zgodnie przegłosują tą zmianę, to niebawem powinniśmy spodziewać się przebudowy drogi.

Zobacz także...